Nieuws

Representativiteitstoets ruim behaald

POB is een verplicht gesteld pensioenfonds. Dit betekent dat alle werknemers die in de sector Openbare Bibliotheken werken (zoals omschreven staat in de verplichtstelling) pensioen opbouwen bij POB. Om te zorgen dat er in de sector voldoende draagvlak is voor deze verplichtstelling, moet minimaal 50% van alle werknemers in loondienst zijn bij een werkgever die lid is van de werkgeversorganisatie in de sector.

Elke vijf jaar wordt dit getoetst door een ‘representativiteitstoets’ uit te voeren. De uitkomst van deze toets is belangrijk voor de toekomst van onze pensioenregeling. Sociale partners in de sector willen graag dat er voor alle werknemers een goede pensioenregeling geldt. Daar draagt de verplichtstelling van de regeling aan bij. Uit de toets van 2022 blijkt dat maar liefst 94% van alle werknemers in loondienst is bij een werkgever die lid is van de werkgeversorganisatie VOB. Dat betekent dat de norm van 50% ruim is behaald en dat de verplichtstelling voor de komende vijf jaren geldig is.