Nieuws

Werknemers gaan in 2023 meer pensioen opbouwen

Eerder lieten wij al weten dat we de pensioenen voor iedereen hebben verhoogd per 1 januari 2023 met 10,1%. Daarnaast heeft het bestuur besloten dat werknemers meer pensioen gaan opbouwen. Het opbouwpercentage is namelijk per 1 januari verhoogd naar 1,63% (2022 1,55%).

Onze deelnemers worden hier persoonlijk over geïnformeerd. Per mail of per brief, afhankelijk van hun opgegeven voorkeur. Onderstaand alle belangrijke cijfers voor 2023 van ons pensioenfonds .

Kerncijfers

 

2023

Verhoging (indexatie) per 1-1-2023

10,1%

Franchise

€ 17.488

Maximaal pensioengevend salaris

€ 128.810

Opbouwpercentage

1,63%

Pensioenpremie

20,7%

Bijdrage werknemers

8,19% *

Pensioenleeftijd

67 jaar **

Afkoopgrens klein pensioen

€ 594,89

 

* hoeveel werknemers precies betalen, zien ze op hun salarisstrook
** de pensioenleeftijd zoals vermeld in het pensioenreglement is 67 jaar, maar wij gaan ervan uit dat werknemers hun pensioen gelijktijdig willen laten ingaan met hun AOW. Op dat moment eindigt ook hun dienstverband.