Veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

  Het lijkt misschien onlogisch dat er nieuwe regels komen voor het pensioen dat mensen via hun werkgever opbouwen. Nederland staat al jaren in de top 3 van de beste systemen ter wereld. Toch zijn de nieuwe regels nodig. Dit zijn de belangrijkste redenen:

  • Duidelijker en persoonlijker pensioen
   Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en wat het oplevert. Door de nieuwe regels bouwt straks iedereen een kapitaal op via een premieregeling. Een ‘premieregeling’ wil zeggen dat is afgesproken hoeveel geld u en uw werkgever inleggen voor uw pensioen. Dat geld wordt belegd. U ziet straks hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt en wat het beleggen oplevert. Zo ontstaat een kapitaal voor uw pensioen. POB maakt steeds een inschatting van uw pensioen op basis van het kapitaal voor uw pensioen.

  • Pensioen kan sneller omhoog dan nu
   Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. POB hoeft straks geen grote reserves meer aan te houden. Daardoor kan het pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie. De keerzijde is dat de (verwachte) pensioenen ook sneller omlaag kunnen gaan. POB doet er straks nog steeds alles aan om ervoor te zorgen dat de pensioenen van gepensioneerden zo min mogelijk omlaag gaan. En goed om te weten: het kapitaal kan nooit ‘op’ gaan, ook niet als u lang leeft. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen altijd een pensioen krijgt.
 • Wie bepaalt de nieuwe pensioenregeling?

  Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in uw sector) maken afspraken over pensioen. Zij bepalen onder andere welke premieregeling er komt. En hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt. Sociale partners zijn bijvoorbeeld de vakorganisaties of werkgeversorganisaties.

 • Heb ik iets te zeggen over de nieuwe regeling?

  Ja, u kunt uw stem laten horen. Als u lid bent van een vakorganisatie, kunt u uw mening geven via deze organisatie. Bent u gepensioneerd of heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds en staat uw pensioen nog bij dit fonds, dan kunt u gebruik maken van het ‘hoorrecht’. Dat betekent dat u via een vereniging aan sociale partners laat weten wat u vindt. Hoe het hoorrecht bij POB is geregeld leest u hier.

 • Wie bepaalt wat er gebeurt met het pensioen dat ik al heb opgebouwd?

  Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in uw sector). Sociale partners zijn bijvoorbeeld de vakbonden en werkgeversorganisaties. Voor deelnemers van POB hebben zij afgesproken dat het pensioen wordt omgerekend naar een kapitaal voor het pensioen in de nieuwe regeling.

 • Ik wil geen pensioen opbouwen in een nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

  Dat kan helaas niet. Iedereen die meedoet aan een pensioenregeling, gaat pensioen opbouwen via een nieuwe regeling. Dat is zo afgesproken in de wet.

 • Ik wil niet dat het pensioen dat ik al heb opgebouwd wordt omgezet naar een kapitaal voor pensioen in de nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

  Dat kan helaas niet. Als sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers in uw sector) ervoor gekozen hebben dat de pensioenen die al zijn opgebouwd worden omgezet, kunt u geen bezwaar maken. Dat is zo afgesproken in de wet. Bedenk dat u uw pensioen niet kwijtraakt. Het gaat om een omrekening van (de waarde van) uw pensioen.

 • Wat verandert er door de nieuwe pensioenregelingen?

  Veel blijft hetzelfde. U legt straks nog steeds samen met uw werkgever geld in voor uw pensioen. POB belegt dit geld, net als nu. Alleen sparen levert namelijk niet genoeg op. En u kiest nog steeds zelf wanneer u met pensioen gaat.
  Er is ook een verschil. Nu krijgt iemand altijd evenveel pensioen voor het geld dat diegene inlegt, ongeacht zijn leeftijd. Straks bouwt u een kapitaal op voor uw pensioen. Met dat kapitaal ‘koopt’ u als het ware een pensioen. POB laat steeds zien hoeveel pensioen u naar verwachting krijgt.

  Dit lijkt misschien een grote verandering, maar de pensioenen zijn nu ook niet gegarandeerd. En het geld wordt nu ook al belegd. U ziet straks beter hoeveel er voor u belegd wordt en wat het oplevert.

  Naast een pensioen voor uzelf, is er ook een uitkering voor uw partner en kinderen geregeld als u overlijdt. Gaat u met pensioen? Dan kunt u een deel van het kapitaal voor uw pensioen gebruiken voor een nabestaandenpensioen.

 • Wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe regelingen?

  Soms wordt gezegd dat de nieuwe regels veel meer onzekerheid met zich meebrengen. Bedenk dan dat de pensioenen nu ook niet gegarandeerd zijn. En het geld wordt nu ook al belegd. De nieuwe regels zijn op sommige punten vooral anders. De sterke punten blijven. Zo regelen we pensioen met elkaar.

 • We krijgen straks allemaal een eigen pot voor pensioen. Kan die pot op een bepaald moment leeg zijn? Of kan mijn pensioen zomaar verdampen?

  Nee, het kapitaal voor uw pensioen is nooit ‘op’. U krijgt een pensioen zo lang u leeft. Ook al wordt u 120 jaar. We zorgen er samen voor dat er altijd een uitkering is voor de mensen die een pensioen krijgen of gaan krijgen in de toekomst.

 • Hangt de hoogte van mijn pensioen straks helemaal af van de aandelenkoersen op het moment dat ik met pensioen ga?

  Nee. POB zorgt ervoor dat het geld voor uw pensioen zó wordt belegd dat de hoogte van uw pensioen zo stabiel mogelijk is tegen de tijd dat u uw pensioen laat ingaan. Verder is er bij de solidaire regeling waar POB voor heeft gekozen een reserve die ingezet kan worden om schommelingen op te vangen. Zo merkt u geen grote veranderingen in uw pensioen als u eenmaal met pensioen bent.

 • Is de overstap niet erg duur?

  Ja, de overstap is duur. Pensioenfondsen verwachten echter dat de kosten daarna juist lager zijn dan nu.

 • Kunnen pensioenfondsen een fout maken? Wat gebeurt er dan?

  Alle pensioenfondsen in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen. Alle veranderingen zijn niet in één keer voor elkaar. POB moet een plan maken waarin alle stappen staan. In dat plan staat ook wat wij doen als er toch iets niet goed gaat. Dat plan wordt gecontroleerd door DNB (De Nederlandsche Bank). Verschillende partijen kijken mee of alles goed gaat. Is een fout straks naar uw zin toch niet goed opgelost? Dan kunt u een klacht indienen bij ons. Vindt u dat wij een fout na deze klacht niet goed hebben opgelost, dan kunt u terecht bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie. U kunt dan ook naar de rechter gaan.

 • Wat gebeurt er met het pensioen dat ik al heb opgebouwd?

  Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) spreken af wat er met dit pensioen gebeurt. Voor POB is afgesproken dat het pensioen wordt omgerekend naar een kapitaal voor uw pensioen in de nieuwe regeling. POB rekent dan uit wat de waarde is van het pensioen dat u heeft opgebouwd. Die waarde neemt u mee naar de nieuwe regeling. Hebben wij niet genoeg reserves of zelfs geld tekort? Dan gaat de waarde van uw pensioen iets omlaag. Is er geld over? Dan wordt het geld verdeeld. De manier waarop hangt af van hoeveel geld er over is.

 • Ga ik erop voor- of achteruit?

  Wij laten u straks zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd in de huidige regeling. U krijgt ook een berekening van uw pensioen in de nieuwe regeling. De bedragen ‘voor’ en ‘na’ kunnen verschillen. Maar dat zegt niet zoveel over uw uiteindelijke pensioen. Het is een inschatting op dat moment.

 • Welke keuzes heb ik straks?

  Veel keuzes blijven hetzelfde:

  • Het moment waarop u uw pensioen laat ingaan
  • eerst een hoger pensioen ontvangen en daarna een lager
  • eerst een deel van uw pensioen laten ingaan en later de rest
  • pensioen omzetten in een (extra) uitkering voor uw partner, voor als u overlijdt

  Nieuw is dat u een deel van uw pensioen in één keer kunt laten uitbetalen als u uw pensioen laat ingaan. Deze keuze heet ‘Bedrag Ineens’. U kunt op zijn vroegst vanaf 1 juli 2024 gebruik maken van deze nieuwe keuze. Daarvoor moeten de Eerste en Tweede Kamer voor 1 januari 2024 deze nieuwe wet goedkeuren.

 • Gaat mijn pensioen in de nieuwe regeling sneller omhoog?

  Ja. POB hoeft minder reserves aan te houden. Daardoor kan uw pensioen sneller omhoog als het goed gaat.

 • Gaat mijn pensioen straks sneller omlaag?

  Het pensioen van gepensioneerden, de uitkering, is zo stabiel mogelijk. Krijgt u nog geen pensioen? Dan kan de waarde van de beleggingen gaan schommelen. Vooral de jongeren gaan dat straks merken. Het verwachte pensioen zal minder hard schommelen; Bij de berekening houden wij namelijk rekening met goede en slechte jaren.

  POB neemt minder risico bij de beleggingen naarmate u ouder bent. Het doel is dat uw toekomstig pensioen zo stabiel mogelijk is tegen de tijd dat u uw pensioen laat ingaan.

  Bedenk dat het schommelen nu ook al gebeurt, maar dan achter de schermen. Wij beleggen het geld voor uw pensioen, zodat het kan aangroeien tot een bedrag waarmee u later een volwaardig pensioen krijgt. Het geld zal nooit opeens weg zijn, of u nu jong bent of oud.

 • Wanneer gaat POB over op de nieuwe regeling?

  POB heeft het streven om op 1 januari 2025 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling.

 • Ik ben al met pensioen. Stap ik ook over op een nieuwe regeling?

  Sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) spreken af of uw pensioen en het pensioen van degenen die nog werken blijft staan of omgezet wordt naar de nieuwe regeling. De werkenden gaan daarnaast hoe dan ook een kapitaal voor hun pensioen opbouwen in de nieuwe regeling. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

 • Hebben de nieuwe regels voor pensioen ook effect op de AOW?

  Nee. De nieuwe regels voor pensioen gaan niet over de AOW. Ze gaan over het pensioen dat u opbouwt of heeft opgebouwd via uw werk.

 • Ik krijg een partnerpensioen. Wat verandert er voor mij?

  Dat hangt af van de afspraken die sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) maken. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

 • Ik krijg een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wat verandert er voor mij?

  Dat hangt af van de afspraken die sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) maken. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

 • Ik woon in het buitenland en krijg daar mijn pensioen. Wat verandert er voor mij?

  De pensioenen van mensen in het buitenland worden niet anders behandeld dan de pensioenen van mensen in Nederland. Wat er met uw pensioen gebeurt hangt af van de afspraken die sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) maken. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

 • Hoe bereid ik me voor op de nieuwe pensioenregeling?

  U hoeft niets te doen. U krijgt bericht van ons als u iets moet doen. Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregeling? Bekijk dan ook www.pensioenduidelijkheid.nl.

 • Aan wie stel ik mijn vragen over de nieuwe pensioenregeling?

  Kijk eerst op de website van POB . Vindt u daar niet het antwoord dat u zoekt, dan kunt u contact opnemen met POB. Weet u niet bij welk pensioenfonds u een pensioen heeft staan? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet daar bij welke organisaties u een pensioen heeft staan.