Hoe gaat uw pensioenfonds om met kosten?

Vraag het de expert

Hoe gaat uw pensioenfonds om met kosten?

Vraagt u zich wel eens af hoe ‘duur’ uw pensioenfonds is? Anders gezegd: hoe uw pensioenfonds met kosten omgaat? In onderstaande video legt Rob Pronk (bestuurder) uit, met welke kosten een pensioenfonds te maken krijgt en hoe POB probeert die kosten zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk gaat het dan om de juiste prijs/kwaliteitverhouding. Onder de video vindt u een aantal plaatjes, waarin we de kosten van POB vergelijken met kosten van andere pensioenfondsen.

Pensioenbeheer

De kosten voor pensioenbeheer zijn de kosten die we maken om uw pensioen goed te administreren. Maar ook bijvoorbeeld de kosten voor communicatie vallen hieronder. De kosten die we maken voor het beleggen van uw pensioen zitten hier niet bij. Daarover hier onder meer.

Hierboven ziet u de totale kosten voor pensioenbeheer per deelnemer. In de eerste kolom ziet u van alle Nederlandse pensioenfondsen de gemiddelde kosten per deelnemer. In de tweede kolom hebben we de kosten die de twee grootste pensioenfondsen rapporteren (ABP en PFZW) buiten beschouwing gelaten. In de derde kolom ziet u de gemiddelde kosten per deelnemer van de middelgrote pensioenfondsen (10.000 – 100.000 medewerkers/gepensioneerden). Dat is de categorie waar POB in valt. Ons fonds valt nét in deze categorie met ongeveer 11.000 medewerkers. De fondsen die meer richting de 100.000 deelnemers gaan, kunnen de kosten over meer deelnemers verdelen, waardoor die in verhouding lager worden. Voor de beeldvorming hebben we daarom ook de kosten van de kleine pensioenfondsen (tot 10.000 deelnemers/gepensioneerden) meegenomen. Die liggen beduidend hoger dan de kosten per deelnemer bij ons fonds.

Daar komt nog bij dat we kiezen voor een aanzienlijk serviceniveau. Hoe minder een fonds bijvoorbeeld doet aan communicatie, des te minder kosten het daarvoor hoeft te maken. POB kiest ervoor om u op veel verschillende manieren van belangrijke informatie te voorzien, dat kost geld.

Vermogensbeheer

We maken ook kosten voor het beheer van het fondsvermogen. Het aan- en verkopen van beleggingen kost geld. Wij vinden het belangrijk om uw geld zorgvuldig en goed te beleggen,, daarom laten we ons helpen door een externe partij. De kosten voor vermogensbeheer drukken we altijd uit als percentage van ons totale vermogen.

Hierboven ziet u wat de kosten voor vermogensbeheer zijn voor alle pensioenfondsen in Nederland (totaal). Daarnaast ziet u de kosten voor pensioenfondsen met een vermogen van 1-10 miljard. Dat is de categorie waar ons fonds in thuishoort met een belegd vermogen van tussen de 2 en 2,5 miljard. U ziet in de derde kolom dat POB in 2018 iets lagere kosten had. In 2019 ziet u een relatief groot verschil. Dat komt doordat de beleggingsportefeuille flink is vereenvoudigd. Meer informatie daarover vindt u in onze jaarverslagen . Of kijk de video’s met een terugblik op 2018 en 2019 , waarin we ook uitleggen hoe we die verlaging in kosten hebben gerealiseerd.

En 2020 dan?

De rapporten die we voor deze verantwoording gebruiken, worden samengesteld op basis van alle jaarverslagen van pensioenfondsen. We zijn verplicht om ons jaarverslag over 2020 eind juni te publiceren. Daarna kan de analyse pas worden gemaakt. Dat kost tijd. We verwachten de informatie over 2020 voor het einde van het jaar te kunnen toevoegen.

Meer weten?

Meer informatie over de manier waarop ons fonds met kosten omgaat, vindt u in onze jaarverslagen. Zijn er onderwerpen waarover u meer zou willen weten? Maak dan gebruik van het feedbackformulier – de knop vindt u onder aan deze pagina – en laat het ons weten.