Wat als u teveel of te weinig pensioen krijgt?

Herzieningenbeleid

Als uw pensioen niet goed is berekend

Ons fonds voert uw pensioenregeling zo goed mogelijk uit. Toch gaat er soms iets fout. Bijvoorbeeld als wij uw opgebouwde pensioen of uw pensioenuitkering te hoog of te laag vaststellen. Natuurlijk werken we heel precies om een fout te voorkomen.

Goedmaken van de fout

Een gemaakte fout moeten we goedmaken. Want natuurlijk moet iedereen het pensioen krijgen waar hij of zij recht op heeft. Daarom moet u soms een bedrag terugbetalen. Het kan ook zo zijn dat u een extra bedrag krijgt. Daarom heeft ons fonds een herzieningenbeleid. Hierin staan afspraken hoe we te werk gaan om een fout te herstellen. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Wat gebeurt er als wij een fout vinden?

Als wij merken dat u te veel (of te weinig) pensioen hebt gekregen, krijgt u daar zo snel mogelijk een bericht over. In dat bericht vertellen wij u dat de hoogte van uw pensioenuitkering gaat veranderen, zodat deze weer goed is. In het bericht staat ook waarom wij dat doen.

Als u pensioen moet terugbetalen

Blijkt dat u te veel pensioen hebt gekregen? Dan kan het zijn dat u dan een bedrag moet terugbetalen. Wij nemen dan contact met u op. Misschien kunt u het bedrag niet in één keer terugbetalen. We kijken dan samen met u naar de mogelijkheden voor terugbetaling.

Niet eens met het herstellen van de fout?

Bent u het niet eens met het besluit van ons? Dan kunt u een klacht indienen. Op deze pagina leest u hoe dit werkt.

Vragen?

Hebt u vragen over het herstellen van een ontdekte fout? Neem dan gerust contact met ons op.