Wat is er geregeld?

Prepensioenregeling

De prepensioenregeling gaf u de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Het prepensioen stopt als de werknemer 65 jaar wordt. Dan gaat het ouderdomspensioen in. Prepensioen is met ingang van 1 januari 2015 niet meer van toepassing voor deelnemers die nog werkzaam zijn in een Openbare Bibliotheek. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.