De toekomst van uw AOW en pensioen

De eerste stappen naar een nieuw pensioenstelsel zijn gezet. De sociale partners en het kabinet hebben een principe-akkoord gesloten, waaruit een zware commissie de komende twee jaar definitieve voorstellen gaat opstellen die naar het kabinet gaan. We houden u op de hoogte.

Hieronder leest u meer over de voorstellen uit het principe-akkoord.

Wat verandert er voor mijn basispensioen van de overheid (AOW)?

Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. Lees verder.

Wat verandert er voor mijn aanvullende pensioen van POB?

Er komen nieuwe regels voor uw aanvullende pensioen van ons. Die gaan op z'n vroegst op 1 januari 2022 in. Lees verder.     

Moet ik actie ondernemen?

Nee, want tot 2022 verandert uw pensioenregeling niet. Lees verder.

Wat als ik mijn pensioen al heb aangevraagd?

Wilt u uw keuze veranderen? Bijvoorbeeld omdat u uw pensioen – net als de AOW – óók op 66 jaar en 4 maanden wilt ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Is het nieuwe pensioenstelsel beter?

Wij vinden van wel. De sterke punten van het oude stelsel blijven bewaard en er is meer aandacht voor andere belangrijke zaken. Lees verder.

Hoe gaat het nu verder?

Er is nog veel te doen. Een stuurgroep van werkgevers, werknemers en de overheid gaat met de nieuwe plannen aan de slag. Ook pensioenfondsen worden hierbij betrokken.

Minister Koolmees heeft gezegd dat hij de wetgeving n 2021 klaar wil hebben. We denken dat we vanaf 2022 kunnen beginnen met de overgang naar de nieuwe pensioenregels. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd gaan in op 1 januari 2020.