Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal wordt met pensioen bedoeld: Het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt straks pensioen:

 1. van de overheid (AOW)
 2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
 3. van een bank of verzekeraar als u zelf bijspaart voor extra pensioen

Wanneer we spreken over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u via uw werkgever bij ons opbouwt. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • als ze met pensioen gaan
 • als ze arbeidsongeschikt raken of
 • als hun partner overlijdt
 • als ze werkloos worden

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.
 • ANW Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.
 • WW (werkloosheidswet)

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Voor meer informatie over AOW en ANW kunt u terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Voor informatie over de WW en WIA kunt u terecht op de website van het UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Via uw werk bouwt u aanvullend pensioen op bij een pensioenfonds of -verzekeraar. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een aanvullend pensioen van dit fonds en/of de -verzekeraar bovenop uw AOW uitkering.

3. Bank of verzekeraar

Naast de opbouw van pensioen als werknemer, kunt u zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u doen door:

 • extra te sparen
 • te beleggen of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of een verzekeraar

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.