Soorten pensioen

Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Zolang de arbeidsongeschiktheidsuitkering duurde, werd de opbouw van uw ouderdomspensioen voortgezet. Ook al werkte u niet meer en betaalde u hiervoor geen premie. Was u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalde u gedeeltelijk pensioenpremie. U ontvangt dit pensioen als u de standaard pensioenleeftijd bereikt.

Indien u minder dan 35% arbeidsongeschikt was, vond er geen premievrije voortzetting van uw pensioen plaats.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw ex-partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Tijdelijk ouderdomspensioen Bijzonder partnerpensioen  
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid
Verdeeld ouderdomspensioen  
Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid