Verandert uw situatie?

Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in uw pensioenopbouw.

Voor uw pensioen is het belangrijk op wat voor manier u (tijdelijk) minder gaat werken:

1. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.

2. Zwangerschapsverlof

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

3. Onbetaald verlof

U neemt onbetaald verlof op. U krijgt meer vrije tijd, maar u blijft in dienst bij uw werkgever. U kunt ervoor kiezen de pensioenopbouw in die periode door te laten lopen. Uw werkgever en u bepalen of en hoeveel premie er wordt betaald en door wie.

Als er niets wordt betaald, vindt er geen opbouw plaats. Betaalt uzelf en/of uw werkgever de volledige bijdrage, dan vindt er volledige opbouw plaats. Tussenvormen zijn ook mogelijk.

Overlijdt u tijdens de eerste 18 maanden van het onbetaald verlof? Dan ontvangt uw partner partnerpensioen en uw kinderen wezenpensioen.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt.

4. In deeltijd werken

Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit geldt voor uw:

  1. ouderdomspensioen
  2. partnerpensioen
  3. wezenpensioen
  4. arbeidsongeschiktheidspensioen

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga naar Mijn Pensioencijfers en raadpleeg de Pensioenplanner. In de Pensioenplanner kunt u zien wat minder werken betekent voor de hoogte van uw pensioen.