Soorten pensioen

Ouderdomspensioen

Wanneer u stopt met werken en met pensioen gaat, ontvangt u ouderdomspensioen.

In de cao openbare bibliotheken is afgesproken dat uw dienstverband eindigt als uw AOW start. Wij gaan ervan uit dat u dan ook uw pensioen van POB wil laten ingaan. Dat regelen wij voor u. U ontvangt daarover informatie van ons, ongeveer drie maanden voordat uw AOW start. De berekeningen in die informatie gaan uit van pensioeningang op uw AOW-leeftijd.

Let op: Als u uw pensioen laat ingaan op uw AOW-leeftijd, wordt het iets lager dan de bedragen die u terugziet op uw pensioenoverzicht, in Mijn Pensioencijfers en in de Pensioenplanner. Dat komt omdat de pensioenleeftijd in onze pensioenregeling is vastgesteld op 67 jaar. Dat betekent dat uw pensioen eerder ingaat en we dat ook langer moeten uitbetalen.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid    
Voortzetting pensioenopbouw bij einde dienstverband