Soorten pensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt en daardoor niet meer (volledig) kunt werken, hebben wij ook pensioen voor u geregeld.

Inkomen voor nu

Wij bieden u een aanvulling op uw WIA-uitkering van de overheid. Dat noemen we ook wel arbeidsongeschiktheidspensioenEen uitkering voor een werknemer die arbeidsongeschikt is.. U hebt mogelijk recht op deze aanvulling als:

  • UWV heeft vastgesteld dat u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent
  • uw bruto jaarsalaris hoger is dan € 71.628 (2024)

Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt als uw WIA-uitkering stopt of als u met pensioen gaat.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid    
Voortzetting pensioenopbouw bij einde dienstverband