Maatschappelijk verantwoord beleggen

Beleggingsbeleid

Beleggen met hart voor mens en milieu

Klik in de afbeelding hieronder op de verschillende onderwerpen om meer te lezen over hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen.

Bouwt u pensioen bij ons op? Of krijgt u pensioen van ons? Dan hebt u hiervoor premie betaald. Dat geld beleggen wij zorgvuldig, want het is úw geld. Door te beleggen, levert uw geld meer op dan sparen op een bankrekening.

Zorgvuldig beleggen betekent ook: maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat vinden al onze deelnemers én wij als pensioenfonds belangrijk. Een deel van uw geld investeren we in bedrijven met hart voor mens en milieu. Daarbij verliezen we natuurlijk niet het rendement uit het oog. En we investeren nooit in ‘onwenselijke’ landen en bedrijven. Zo dragen we samen bij aan een duurzame, betere wereld. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen: waarin investeren we?

We investeren uw geld in bedrijven of projecten die solidariteit en klimaatverandering hoog in het vaandel hebben staan.

Bij solidariteit gaat het om bedrijven of projecten die

  • kansen bieden aan iedereen (diversiteit);
  • een leven lang leren stimuleren;
  • weerbaarheid bevorderen.

Bij klimaatverandering gaat het om bedrijven of projecten die

  • de C02-uitstoot beperken;
  • zich inzetten voor energietransitie.

Ons fonds houdt bij het hele beleggingsproces rekening met duurzaamheidsrisico’s. Dit zijn omstandigheden op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied die een negatief effect kunnen hebben op de beleggingen. Meer daarover leest u in onze verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

Vinger aan de pols

Regelmatig bekijken we of onze maatschappelijk verantwoorde beleggingen nog aan onze eisen voldoen. Zo houden we de vinger aan de pols.

Omdat het om grote bedragen gaat, hebben we nogal wat invloed op de bedrijven of projecten waarin we investeren. Slagen zij erin om sociaal en duurzaam te ondernemen? En hoe zit het met het rendement? Willen we de beleggingen houden, uitbreiden of stopzetten?

Zo nodig gaan we met ze in gesprek of laten we onze stem horen op aandeelhoudersvergaderingen. Op die manier tonen we onze betrokkenheid, ondersteunen we duurzame initiatieven en leveren we een positieve bijdrage aan maatschappelijk belangrijke thema’s.

Waarin beleggen we nooit?

We sluiten landen of bedrijven* uit die bijvoorbeeld:

  • corrupt zijn;
  • mensenrechten schenden;
  • kinderarbeid of dwangarbeid toelaten;
  • milieuafspraken (bijvoorbeeld over C02-uitstoot) negeren;
  • nucleaire wapens of clusterbommen produceren.

* Dit toetsen we op basis van het UN Global Compact , de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles .

Meer weten?