E-mailadressen van uw medewerkers

Zoals u weet, wil Pensioenfonds Openbare Bibliotheken graag zo veel mogelijk digitaal communiceren met de deelnemers. In het verleden vroegen we u mee te werken aan een actie waarbij we zo veel mogelijk e-mailadressen verzamelden en ook op dit moment is het krijgen van e-mailadressen nog steeds een aandachtspunt van het fonds.

Hoe meer voorstanders van digitale communicatie, des te sneller en des te meer kunnen wij deelnemers op maat informeren. Bovendien levert de digitaliseringsslag op termijn een besparing op. Het verzenden van een e-mail is immers goedkoper dan het verzenden van een brief.

Stimuleer uw medewerkers een keuze te maken

Daarom vragen wij nogmaals uw hulp. We hebben een ‘Toos en Henk’-cartoon laten tekenen door Paul Kusters. U ziet hem bij dit bericht in het klein (onder de linkerkolom). Bij de cartoon hoort een begeleidende tekst waarin we deelnemers uitleggen hoe ze hun e-mailadres aan ons ter beschikking kunnen stellen óf hoe ze bezwaar kunnen maken tegen digitale communicatie. 

Plaats de cartoon op uw intranet!

Heeft uw bibliotheek intranet? Dan willen we u vragen om de cartoon te plaatsen. Omdat we willen monitoren hoeveel reacties er komen kunt u de cartoon opvragen bij onze communicatieadviseur Etienne Habets. Natuurlijk zit er ook copyright op de tekening, daarover ontvangt u ook meer informatie als u hem opvraagt.