Uw werknemers informeren

Wat doen wij?

Uw werknemers krijgen de volgende informatie van ons:

Pensioen 1-2-3

binnen drie maanden na indiensttreding ontvangen nieuwe deelnemers een brief met een samenvatting van hun pensioenregeling (laag 1 van Pensioen 1-2-3)

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

  • jaarlijks voor werknemers en gepensioneerden
  • minstens elke 5 jaar voor oud-werknemers, partners en kinderen (online is dit ook jaarlijks beschikbaar als download in Mijn Pensioencijfers)

Pensioenplanner

voor werknemers (te benaderen via mijnpensioencijfers)

E-mailservice deelnemers

elke maand voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden (waarvan het emailadres bij ons bekend is)

E-mailservice werkgevers

elke maand voor werkgevers waarvan het e-mailadres bij ons bekend is

Website www.pob.eu

voor werkgevers, werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden

Mijn Pensioencijfers

afgesloten deel van de website voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden, waarin ze zelf zaken rond hun pensioen kunnen regelen. Ze loggen in met hun DigiD.

Regionale informatiebijeenkomsten

het fonds organiseert vier keer per jaar een regionale informatiebijeenkomst voor deelnemers. De bibliotheken in de betreffende regio worden betrokken bij de organisatie daarvan, met name met het verzoek tot informatieverspreiding aan hun medewerkers. Hier vindt u meer informatie over de regionale informatiebijeenkomsten.

Stopbrief met pensioenopgave

voor elke werknemer die uit dienst treedt