Communiceren kunnen we allemaal. Toch?

08-04-2016

Ook het POB gaat mee in de digitale wereld. Daar hoort tegenwoordig een blog bij en aan mij de eer die eerste blogpost te schrijven. Je bent tenslotte niet voor niets voorzitter van de communicatiecommissie. Sinds de wet Pensioencommunicatie (ja die bestaat echt) is de communicatiecommissie misschien wel de belangrijkste commissie van uw pensioenfonds. Zij  bestaat, behalve uit een mannelijke voorzitter (ik dus), uitsluitend uit vrouwen. Dat is goed, want onze deelnemers en gepensioneerden zijn ook voor 75% vrouw. Een kwestie van afspiegeling.

Nu communiceren we allemaal, maar weten we ook dat er soms sprake is van miscommunicatie. Vrouwen communiceren bijvoorbeeld al heel anders dan mannen. Schijnt iets met verschillen in en tussen hersenhelften te maken te hebben. Mannen hebben meer verbindingen binnen één helft, vrouwen hebben  meer verbindingen tussen de helften en dan gaat het ineens over  de bedrading tussen de intuïtieve en de emotionele gebieden. Dat heb ik niet zelf verzonnen, want ik baseer me op een artikel in de Volkskrant uit december 2013. En wat in de krant staat is waar. Toch?

Behalve als je over een onderwerp leest waar je zelf nauw bij betrokken bent. Dan blijken er ineens meerdere waarheden te bestaan. En er wordt wat afgeschreven over het begrip pensioen.  Niet altijd even helder en soms merk je dat de journalist het ook niet helemaal begrijpt. Zo bestaan er wel vier interpretaties van het begrip dekkingsgraad en houd die maar eens uit elkaar. De beleggingscommissie en de audit-commissie hebben het een stuk makkelijker. Zolang de feiten in hun rapporten maar kloppen. Ook al kijken de meeste mensen behoorlijk glazig bij die informatie. Aan ons de taak om uit te leggen wat zij bedoelen. Zodat we het allemaal begrijpen.

Het is dus maar goed dat de wet Pensioencommunicatie er is, hoewel ik dat ook wel een beetje raar vind. Stel je voor dat er een wet komt waarin vastgelegd wordt dat je ’s avonds gezellig aan tafel moet communiceren. Tja,  ik lees na het avondmaal tenminste één gedicht voor. Mijn favoriet is Leo Vroman. Daar kun je lekker over praten, maar ook daar kunnen de meningen over verdeeld zijn.

Goed, we willen dus vaker met u communiceren en dat doen we het makkelijkst  digitaal. Met elektronische nieuwsbrieven of e-mail alerts, met een blog of wie weet wat er nog meer op ons pad komt. Communiceren gaat altijd over twee richtingen. Om te beginnen hebben we uw mailadres nodig. Dat kunt u doorgeven via Mijn Pensioen. Zo helpt u ons om met elkaar te communiceren en dus de wet uit te voeren.

Ik heb beloofd dat ik de reacties op deze blog hoogstpersoonlijk zal beantwoorden.  Ik ben benieuwd naar uw reacties.

Rob Pronk
Voorzitter communicatiecommissie

Wat vindt u?
Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

Miriam - 18 april 2016

Chris zegt: "Veel succes met uw taak om als man al die ingewikkelde zaken rondom de pensioenen aan zoveel vrouwen uit te leggen." Huh? Als vrouw begrijp ik al die moeilijke woorden best hoor. En we zijn wel bibliothecarissen. Als we het niet weten, dan zoeken we het op. Goed idee, dat wel!

Rob Pronk - 19 april 2016

De opmerking van Chris laat ik voor zijn rekening. Ik denk absoluut niet dat vrouwen moeilijke zaken niet kunnen begrijpen.


Hans Derks - 17 april 2016

Beste Rob, Communiceren kunnen we allemaal. Behalve het POB dan. De communicatie over het plotseling verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar was abominabel. Netjes gezegd dan. En nog steeds, een vol jaar en 3 maanden later is de Pensioenplanner nog steeds niet bijgewerkt; daarin is die leeftijd nog steeds 65. De communicatie over het intrekken van de VPL-regeling was zo mogelijk nog slechter. Aantoonbaar verkeerde informatie heb ik gekregen. Wat mij betreft dus allemaal mosterd na de maaltijd. Ik zou toch voor mijn blog beslist een andere titel hebben gekozen!

Rob Pronk - 19 april 2016

Het ‘Toch?’ in de titel was uiteraard ironisch bedoeld. Het geeft aan dat we beseffen dat ondanks onze goede bedoelingen het ontzettend moeilijk is om goed te communiceren. Hopelijk draagt deze blog daar een klein beetje aan bij. Over de pensioenplanner,  de VPl en de verhoging van de pensioenleeftijd heb ik al in mijn andere reacties geschreven. Het lijkt mij wat dubbel op om dat nog een keer te doen, dus ik verwijs je graag daar naar toe.


Nanno Nanninga - 15 april 2016

Beste Rob, Als het om communicatie gaat is het POB eind 2014 ernstig tekortgeschoten bij de beslissing om de pensioenrichtleeftijd in één keer te verhogen naar 67 en de VPL af te schaffen. Het COAOB heeft daar niet op ingespeeld met een adequate maatregel, waardoor de collega's in de leeftijdsgroep geboren tussen 1950 en 1955 behoorlijk gedupeerd is. Er is over dit onderwerp diverse keren gediscussieerd in Bibliotheekblad. Een echt inhoudelijke reactie van het POB is er nooit geweest. Als het POB goed wil gaan communiceren zou dit onderwerp als eerste aangepakt kunnen worden!

Rob Pronk - 19 april 2016

Beste Nanno, als geen ander weet jij dat de beslissing om de VPL af te schaffen, met een overgangsperiode van zes maanden, is genomen door de sociale partners. Simpelweg omdat de premie naar onaanvaardbare hoogte zou gaan stijgen, 6% en meer en dat was niet meer uit te leggen aan al degenen die er wel steeds meer voor zouden moeten gaan bijdragen en er nooit gebruik van zouden maken. Vanuit die groep heb ik overigens wel veel bijval gehoord. Maar nogmaals dit was geen besluit van het POB bestuur, die is slechts uitvoerder van de VPL. Ik weet dat er veel onbegrip ontstond en we hebben met de sociale partners afgesproken dat de communicatie rond dit soort besluiten volgende keer beter afgestemd moet worden. De verhoging van de pensioenleeftijd is een besluit dat samenvalt met de geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd. Dat heeft onze regering besloten. Dat wij besloten hebben om dat in één klap te doen hangt samen met de enorme kosten die we zouden moeten maken als we hier dezelfde stappen zouden hebben gezet als de met de AOW. Die centen spenderen we liever aan  het verbeteren van de pensioenen. Overigens heeft niemand hier schade van ondervonden, want  de werkelijke pensioenleeftijd valt in de CAO samen met de dan geldende AOW leeftijd. Als iemand dus op 65 jaar en een aantal maanden met pensioen gaat heeft hij of zij per definitie meer opgebouwd, omdat er langer pensioenpremie is betaald. Dat levert dus meer pensioen op en zeker niet minder. Overigens is er wel degelijk gereageerd door POB op de stukken in Bibliotheekblad, maar de laatste reactie wilde de redactie niet meer plaatsen en dat recht heeft ze.


Leo Willemse - 15 april 2016

Prima stuk en een prima initiatief, al is het inderdaad raar dat zoiets via de wet moet worden afgedwongen. En wat mij betreft eindig of begin je je blog met een gedicht Rob! Kies maar een mooie Vroman uit, zo moeilijk is dat niet!

Rob Pronk - 19 april 2016

Leo die uitdaging neem ik aan voor mijn volgende blog. Dat wordt nog lastig, want als ik begin te lezen in zijn bundels, ben ik zo een paar uur verder.


Esther de Wit - 14 april 2016

Beste meneer Pronk, Wat ik uitermate belabberd vind in uw communicatie is de volgende boodschap die ik al sinds begin 2015 aantref bij de zogenaamde handige rekentool: mijn pensioencijfers: ' Cijfers beschikbaar in 2016 In 2016 kunt u hier de actuele stand van zaken rondom uw pensioen bekijken. Deze cijfers zijn momenteel nog niet zichtbaar, omdat we werken aan de invoering van de nieuwe pensioenregeling van het POB in onze administratie. Excuses daarvoor. Pensioencijfers zien? Bekijk uw laatste UPO, via documenten.' Hoelang kan een organisatie bezig zijn met het invoeren van een nieuwe regeling? Met vriendelijke groet, Esther de Wit.

Rob Olgers - 14 april 2016

Goed streven, communiceren. Communiceren is ook informatie geven (en nemen). Nu blijkt dat de deelnemers van het pensioenfonds al enige tijd hun gegevens (aanspraak) niet kunnen inzien op 'Mijn pensioencijfers'. Al werden maar cijfers getoond die inmiddels veranderd zijn, zolang er maar een datum bij staat, is dat niet erg. Nu al een tijd lang: niets. Dat vind ik 'geen communicatie'.

Rob Pronk - 19 april 2016

Jullie hebben helemaal gelijk. Het is heel vervelend dat de Pensioenplanner het al zo lang niet doet. Daar zijn wel een paar redenen voor. Ten eerste behaagde het de tweede kamer het om pas eind december de nieuwe pensioenwet aan te nemen in plaats de in september 2015. Ingangsdatum 1 januari 2016 (!) Door die vertraging viel dat dan weer samen met de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem. Achteraf denk ik dat we dat vaker en beter hadden moeten communiceren. Ik heb inmiddels begrepen dat men bezig is met de laatste testen en dat begin mei de Pensioenplanner operationeel is. Ik ben nog wel een beetje voorzichtig met de datum,want mijn eigen ervaring is dat in de wereld van de IT niet ooi helemaal zeker is. 


Chris Peeters - 14 april 2016

Veel succes met uw taak om als man al die ingewikkelde zaken rondom de pensioenen aan zoveel vrouwen uit te leggen. Ik wil best wat meer weten hoe het nu staat met ons pensioenfonds en de lage rentestand

Rob Pronk - 19 april 2016

In het kader van een korte reactie op dit blog is het lastig om te schrijven over de rentestand. Ik kan hier slechts melden dat het POB het renterisico voor een belangrijk deel heeft afgedekt en dat mede daardoor de dekkingsgraad nog altijd boven de 100% staat. Wel een goed idee om eens iemand te laten schrijven over het fenomeen rente en dekkingsgraad.


Barbara Leguijt - 14 april 2016

Goed idee, digitaal communiceren. Moet het op te geven e-mailadres hetzelfde zijn als dat wat ik heb ingevuld bij mijn.overheid.nl? Daar heb ik nl. al aangegeven dat ik informatie van pensioenfondsen digitaal wil ontvangen. Ontvang ik straks jullie nieuwsbrieven al via dat kanaal?

Rob Pronk - 19 april 2016

Mijnoverheid.nl mogen pensioenfondsen alleen gebruiken voor officiële berichten, dus Uniforme Pensioenoverzichten  (UPO’s) en dergelijke. Nieuwsbrieven mogen we niet versturen via dat kanaal. Het is dus goed om voor de nieuwsbrieven en mail-alerts ook een mailadres op te geven. Dat mag ieder adres zijn. Werk of privé.


Bert Koekkoek - 14 april 2016

Goed initiatief. Dat een auditcommissie het eenvoudiger heeft is in mijn beleving niet waar. Het is immers een geweldige communicatieklus om het bestuursverslag leesbaar te maken.

Rob Pronk - 19 april 2016

Je hebt gelijk, dat is geen sinecure. We publiceren overigens ook een verkort jaarverslag


Marijke van der Zwaag - 14 april 2016

Beste Rob Pronk. Goed idee om te praten (communiceren) over de pensioenen. Het word voor mijn gevoel soms "door de bomen het bos niet meer kunnen zien" Hoop met deze blog mijn voordeel te kunnen doen en een steentje te kunnen bijdragen! Veel succes! Met vriendelijke groet,

Rob Pronk - 19 april 2016

Dank voor de waardering.