Een goed 2017 voor iedereen

23 januari 2017

Een brief van ons pensioenfonds dat de opbouw van het pensioen verlaagd wordt in 2017 is geen nieuwjaarsgeschenk. Een bescheiden verlaging weliswaar, van 1,875% naar 1,52%, maar toch. Op deze website wordt uitgelegd wat het betekent en waarom het bestuur die keuze gemaakt heeft. Toch wil ik er graag nog wat over zeggen. U vraagt zich misschien af, was dat nou nodig en was er geen andere keuze? Ja, het was nodig én ja, er waren ook andere mogelijkheden.

Het was nodig omdat de kosten van de nieuwe pensioenaanspraken op dit moment hoger zijn dan de premie die ervoor betaald wordt. Bij het handhaven van de opbouw zonder verdere aanpassingen wordt het pensioen dus te goedkoop gekocht. Dit lijkt prettig voor de deelnemers, maar gaat ten koste van alle reeds opgebouwde pensioenen in ons fonds. De premiekorting wordt dan immers betaald uit het fondsvermogen.

Met bijna 20% van de loonsom lijkt onze pensioenpremie erg hoog. Alleen, inmiddels moet aan een gepensioneerde vanaf de pensioendatum gemiddeld (gelukkig) nog ruim 20 jaar een pensioenuitkering worden betaald. De betaalde premie van 20% is hiervoor dan weer bij lange na niet genoeg. Wij moeten naast de premieontvangst dus beleggingsrendement over uw ingelegde premies voor u behalen. En dat  valt niet mee tegenwoordig. Vergelijkbaar met uw spaargeld, krijgt het pensioenfonds een hele lage rente op (staats)leningen, de grootste beleggingscategorie van ons pensioenfonds. Kortom, er moet nu extra premie worden betaald voor nieuwe pensioenopbouw of de uitkering moet omlaag.   
 
Het is net als bij een verzekering. Als er meer schade is dan waarvoor betaald wordt, moet de premie omhoog. Verhoog je de premie niet, dan zou een verzekeraar failliet gaan. Een pensioenfonds gaat gelukkig niet failliet, maar bij een langdurig tekort wordt het vermogen van het fonds uitgehold. En daar is  uiteindelijk ook niemand bij gebaat. Verhoging van pensioenen (indexatie) blijft dan onmogelijk en zelfs korting kan aan de orde zijn.

Wat zijn de andere opties?  Het makkelijkste zou zijn de premie te verhogen. Maar dat voelt iedereen meteen in zijn portemonnee via het salaris. En dat is zeker voor werkgevers, die ¾ van de premie voor hun rekening nemen, een behoorlijke last in deze zware tijden. Weer een andere optie is  om de pensioenregeling structureel te versoberen. Maar dat doe je niet makkelijk voor één jaar en is lastig terug te draaien als de renteontwikkeling de pensioeninkoop weer goedkoper maakt.

Dus hebben we als bestuur deze lastige knoop doorgehakt en besloten de opbouw te verlagen. Dat raakt niemand onmiddellijk in de portemonnee en voldoet aan de noodzakelijke evenwichtigheid voor actieve en gewezen deelnemers én gepensioneerden. Hier moeten wij als bestuur rekening mee houden. Het Verantwoordingsorgaan heeft dat getoetst en heeft een positief advies gegeven.

Wij hopen natuurlijk dat de rente in 2017 zich in de goede richting ontwikkelt voor het pensioenfonds. En wij hopen dat we eind dit jaar kunnen besluiten de opbouw terug te brengen op het niveau van 2016.

Wij wensen u namens het bestuur een goed en inspirerend 2017 toe!


Margreet Teunissen
Voorzitter Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Wat vindt u? 
Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

 

M. Hol - 30 januari 2017
Dank voor de toelichting, maar wat betekent deze maatregel uiteindelijk voor de pensioenuitkering. Daar lees ik niets over.

Margreet Teunissen  - 2 februari 2017
Voor de lopende pensioenuitkeringen heeft de lagere opbouw geen invloed. Alle opgebouwde aanspraken blijven immers onaangetast. Voor deelnemers die nu nog opbouwen betekent het dat de totale pensioenuitkering wat lager zal uitvallen, door de verlaagde opbouw in 2017.  

W.M. van Oosterhout - 27 januari 2017
Ik vind dat er veel af gaat het zijn al niet veel uren dan heb je straks niet veel meer over

Margreet Teunissen - 2 februari 2017
Voor de lopende pensioenuitkeringen heeft de lagere opbouw geen invloed. Alle opgebouwde aanspraken blijven immers onaangetast. Voor deelnemers die nu nog opbouwen betekent het dat de totale pensioenuitkering wat lager zal uitvallen, door de verlaagde opbouw in 2017.