Verzekeringswiskundige in de ouderenzorg

26 april 2017

Al bijna 20 jaar ben ik de actuaris van uw Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. Vermoedelijk weet u niet direct wat een actuaris exact is of doet. Waarmee ik uw kennisniveau niet wil bagatelliseren, alleen ligt dit doorgaans op andere gebieden dan het actuariële vlak. Bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, waardoor  mijn angst bij het schrijven van deze blog groot is om spelfouten of illegale zinsconstructies te maken.

Medewerker ouderenzorg
Een actuaris is officieel een “verzekeringswiskundige”, maar dan weet u eigenlijk nog niets. Meestal vertel ik dan ook dat ik medewerker in de ouderenzorg ben. Dit levert mij een sociaal imago op. Als adviseur over uw oudedagspensioenen, is het ook niet helemaal onwaar.

Werken in de bibliotheeksector is gezond
Als we twintig jaar pensioenhistorie op een rij zetten, is mijn conclusie dat uw fonds het zo slecht niet heeft gedaan. Een beetje trots ben ik ook wel dat ik als adviseur hieraan heb mogen bijdragen. Daarnaast ben ik blij dat ik u heb leren kennen op actuarieel gebied. U leeft langer dan de gemiddelde Nederlandse bevolking, het werken in de bibliotheeksector is blijkbaar gezond. Na uw pensioendatum krijgt u gemiddeld maar liefst 20 jaar een pensioenuitkering. Momenteel betalen u en uw werkgever daar samen 20% premie voor, u werkt dus 1 dag in de week voor uw pensioen.

Goede investeerders
Toen ik destijds aantrad bij uw fonds was de discussie of we überhaupt premie zouden moeten heffen, het fonds leek rijk genoeg om het zonder premie te kunnen stellen. Uiteindelijk kwam het bestuur op 6% premie uit, om niet te wennen aan nihil voor als het ooit nog economisch slechter zou gaan in de toekomst. Uw uitkering zelf liegt er ook niet om, wat er aan pensioen is opgebouwd ten opzichte van uw salaris is bijna fiscaal maximaal, dus hoger mag niet. Economisch gezien was uw pensioenpremie al die jaren al met al een prima investering. U kunt beter investeren dan ik!

Geen angst voor een verlaging van de pensioenaanspraken
Uiteraard kwamen de slechtere tijden ook, met crises in 2000 en 2008. En hiermee ook de crisis voor het pensioenstelsel. Na de laatste crisis bleek dat verhoging van pensioen (indexatie) niet meer vanzelfsprekend was. Ook bij uw fonds is er inmiddels een indexatieachterstand. Bij sommige pensioenfondsen moet zelfs gevreesd worden voor een verlaging van de pensioenaanspraken, dat is bij het POB gelukkig niet aan de orde.

Positief beeld van het POB
Maakt dit het pensioenstelsel echt zo slecht als u leest in de krant? En moet u zich grote zorgen maken? Naar mijn oordeel niet, de grootste schade is ongetwijfeld het beschadigde vertrouwen in de pensioensector. Deze sector wordt nog onbetrouwbaarder geacht dan banken en verzekeringsmaatschappijen. De pensioengerechtigden in uw fonds kunnen mijn positieve beeld in grote getale beamen uit de praktijk. En als u straks van uw pensioen geniet, zult u hopelijk uw eigen pensioenfonds nog meer waarderen en blij zijn met uw, weliswaar gedwongen, deelname. Aan het negatieve imago van de pensioensector zal de komende tijd niet zo veel veranderen ben ik bang, dus zelf blijf ik nog maar even melden dat ik in de ouderenzorg zit. Dan hoeft u ook die moeilijke definitie van actuaris niet te onthouden!            

Marc Heemskerk
Actuaris van het POB

Wat vindt u? 
Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.

H.E. van Es-Sotthewes  
Wat een interessant artikel van de heer Heemskerk, uw actuaris. Zelf geniet ik, na de VUT, al 15 jaar van mijn pensioen. Ik ben blij dat ik daarvoor heb mogen sparen. Gelukkig had ook mijn man een goede pensioen voorziening. Mede daardoor kan ik mij na zijn overlijden, nu bijna 2 jaar geleden, financieel prima redden. Op de PC ben ik wat minder bedreven maar dat ik uw informatie op deze manier tóch kan volgen doet mij plezier. Vriendelijke groet H.E. van Es-Sotthewes. 

Marc Heemskerk
Hartelijk dank voor uw reactie en ik hoop dat u nog vele jaren in goede gezondheid van uw pensioen mag genieten en het pensioenfonds een fors “langlevenverlies” zal lijden.

Simone Verweij
Hallo Marc, wat een leuke mail! Ik verbaasde me al over de titel Verzekeringsdeskundige in de ouderenzorg?? tot ik het stukje gelezen had. Ik maakte me niet echt zorgen over mijn pensioen maar nu ben ik echt gerustgesteld. Bedankt voor de info!

Marc Heemskerk
Mijn wensen aan mevrouw van Es gelden ook voor u!
M.J.A. van Vliet
De in de tweede alinea gestelde vermelding "Na uw pensioendatum krijgt u gemiddeld maar liefst 20 jaar een pensioenuitkering" dient met de huidige pensioenleeftijd van 67 jaar dus 18 jaar te zijn, aangezien deze leeftijd sinds 2012 (dus sedert 5 jaar) van toepassing is en dus nog NIEMAND langer dan 5 jaar deze uitkering heeft genoten!

Marc Heemskerk
Hartelijk dank voor uw reactie. De pensioenrichtleeftijd van 67 jaar geldt vanaf 1 januari 2015. De meeste pensioengerechtigden zijn dus eerder uitgetreden. Ik bedoelde te zeggen dat de levensverwachting op 65 jaar nog ongeveer 20 jaar is.