Jong en oud samen sterk voor pensioen

2 maart 2018

Jongeren zijn weinig actief in de pensioenfondswereld, zo werd geconcludeerd in de Rapportage Naleving Code pensioenfondsen over 2016/2017. O ver het algemeen bezetten ouderen de besturen en verantwoordingsorganen. Is dat jammer?

Pensioenen betalen

Ach,  het is maar hoe je het bekijkt. Als de fondsen een goed rendement halen is er eigenlijk niets mis mee. Het gaat er uiteindelijk om dat de pensioenen betaald kunnen worden. Ook ons fonds doet het heel aardig, dus waar maken we ons druk om.

Bekwame mensen

Kijken we naar de samenstelling van de diverse organen binnen ons pensioenfonds dan voldoen wij ook aan het geschetste beeld: de 55+’ers zijn oververtegenwoordigd. Om in termen van de groep te spreken: Wim Kan zou zeggen “bekwame mensen”. Ik vind dat jammer. Er staat namelijk nogal wat te gebeuren met de pensioenen. Wezensvragen als ‘Hoe blijft ons stelsel betaalbaar voor nu en in de toekomst?' Hoe een en ander er uit gaat zien is nog ongewis. Zeker is wel dat het de veranderingen gevolgen gaan hebben voor jong en oud. 

Samen sterk in voor- en tegenspoed

In de discussies over het nieuwe stelsel wordt soms -mijn inziens zeer onterecht- te veel ingegaan op de kloof tussen jong en oud. Welke generatie zou het meest profiteren van het systeem? En dat terwijl de kracht van een pensioensysteem juist ligt in het samen dragen van de zaak. In voor- en tegenspoed. Daarom is het goed dat ook jongeren zich hierover uit spreken aan de tafel waar de besluiten worden genomen. Els Verhagen, medelid van ons VO, schreef enige tijd geleden in haar blog mooie woorden over “evenwichtige afweging van belangen” Dat is inderdaad een groot goed. En daar hoort de stem van de jongeren bij.

Extra moeite doen

Ik weet het – net wat u waarschijnlijk denkt- ze zijn moeilijk te vinden. Jongeren zijn doorgaans niet zo geïnteresseerd in hun pensioen. Ik zie het aan mijn eigen kinderen, parels van kinderen, daar niet van, en hun vrienden. Druk met hun werk, kinderen en wellicht nog mantelzorg voor hun ouders.Dat betekent dat we extra moeite moeten doen om ze er toch bij te betrekken. Het is in hun en ons belang. En daarmee houden we ons fonds levend en sterk.

Wat vindt u? 

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.