Het jaarverslag, een complex traject

Februari 2020

Het jaarverslagseizoen is weer aangebroken. Altijd een bijzondere samenwerking van een hele hoop mensen om alles netjes op de juiste datum af te hebben. De accountant, de certificerend en de raadgevend actuaris, NN-IP, diverse disciplines van AZL, onze uitvoerder, de riskmanager en natuurlijk de bestuursleden werken volgens een strikt schema samen om dit werk tot een goed einde te brengen.

In dit uitgebreide schema van bijna vier(!) kantjes, wordt nauwkeurig beschreven wie, wat en wanneer aan wie moet opleveren. De één kan niet verder zonder de ander en de deadline is strikt en ook de eisen die gesteld worden aan een fatsoenlijk jaarverslag zijn dat. Iedere partij heeft haar eigen pakket van eisen waar een goed jaarverslag aan moet voldoen en ook De Nederlandse Bank heeft de nodige noten op haar zang.

De Risicomanagementcommissie coördineert dat traject en regelmatig wordt er telefonisch vergaderd om te checken of alles nog volgens het schema verloopt.

Dat schema is heilig, of liever de einddatum is dat, want op 16 juni om 10.30 uur moet er een door de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan becommentarieerd document liggen dat het bestuur dan officieel kan vaststellen.

Kort jaarverslag in de vorm van een film

Een niet onbelangrijke rol is er weggelegd voor de communicatoren. Allereerst moet er een compleet officieel jaarverslag worden gemaakt. Vele tientallen pagina’s die boordevol informatie staan. Compleet en toch leesbaar. Niet te veel en niet te weinig, Ga er maar aan staan. Dat verslag gaat naar de officiële instanties, maar staat ook op onze website.

Vroeger maakten we dan ook een verkort jaarverslag dat ook op de website werd gepubliceerd. Een paar pagina’s met de meest essentiële informatie. Vorig jaar hebben we voor het eerst een beeldend jaarverslag gemaakt in de vorm van een film, een gesprek tussen onze voorzitter Margreet en ons jongste bestuurslid Ellen. Informatief en onderhoudend met een echte trapscène.

Ik had bijna geschreven bordesscène en misschien is dat een idee voor de komende editie. Want we gieten het korte jaarverslag weer in de vorm van een film. Tot mijn verrassing werd dit bewegende beeld twee keer zo vaak aangeklikt als de tekst. Ook bibliothecarissen zijn dus gevoelig voor beeldende communicatie in plaats van geschreven uitingen.

En ik blijf het toch zeggen hoor! Wil je op de hoogte blijven, meld dan jouw e-mailadres bij ons via Mijn Pensioencijfers.

Rob Pronk
Voorzitter communicatiecommissie, lid bestuur

Wat vindt u?

Reageer via het feedbackformulier. Klik op de knop ‘Geef uw feedback’ rechtsonder op deze pagina. Uw reactie kan worden gepubliceerd.